BOVAG Garantie

Bekijk het aanbod

Auto’s op viaBOVAG.nl hebben zes maanden BOVAG Garantie.* Een goede garantie. Dat zal in de meeste gevallen de BOVAG Garantie van zes maanden zijn, maar het kan ook de eigen aankoop garantie van een merk zijn, mits die maar minstens gelijkwaardig is aan, of beter is dan de BOVAG Garantie.

Wat houdt de BOVAG Garantie in?

BOVAG Garantie houdt in dat uw occasion tot 6 maanden na aankoop kosteloos wordt hersteld als er zich gebreken voordoen die op het moment van de koop niet waarneembaar waren. Ook de gebreken die tijdens deze 6 maanden wegens normaal gebruik zijn ontstaan, vallen onder deze aankoopgarantie. De garantie dekt zowel de kosten van de onderdelen als de man-uren. Mocht er onverhoopt een verschil van mening ontstaan inzake garantie, dan kunt u terecht bij BOVAG Hulp bij Klachten en (als u consument bent) ook bij de Geschillencommissie Voertuigen.

Ook als u onderhoud of reparatie laat uitvoeren door een BOVAG-bedrijf heeft u recht op garantie: de zes maanden BOVAG Reparatie & Onderhoud Garantie. Ook bij deze vorm van garantie kunt u, in geval van een geschil, een beroep doen op BOVAG Hulp bij Klachten en (als u consument bent) ook bij de Geschillencommissie Voertuigen.

Overigens is de BOVAG Garantie niet van toepassing op "nieuwe" auto’s. Hieronder verstaan wij auto’s die korter dan zes maanden op kenteken staan met een kilometerstand van minder dan 500 kilometer. Voor deze "nieuwe" auto’s is de BOVAG Garantie niet noodzakelijk, want op nieuwe auto’s kunt u altijd een beroep doen op de fabrieksgarantie.

* Naast BOVAG Garantie kunnen ook alternatieve aankoopgaranties worden aangeboden op viaBOVAG.nl, mits die maar gelijkwaardig zijn aan of beter zijn dan de zes maanden BOVAG Garantie. Denk aan merkgaranties. BOVAG controleert dat. Na en naast garantie, heeft de koper die consument is er ook recht op dat het gekochte aan de koopovereenkomst beantwoordt (conformiteit). Een zakelijke koper heeft deze rechten (7:17 BW en verder) echter niet.

Terug naar homepagina