Meer informatie over reviews

Zo werken de reviews op viaBOVAG.nl

reviews viabovag

De door ons getoonde reviews gaan over de adverteerder zelf. De adverteerder heeft deze reviews zelfstandig en rechtstreeks, dus zonder tussenkomst van viaBOVAG.nl, verkregen via Google Reviews of klantenvertellen.nl.

 ViaBOVAG.nl toont op haar beurt de reviews van de adverteerder zoals deze gepubliceerd zijn op Google Reviews en/of klantenvertellen.nl. De getoonde reviews gaan dus specifiek over de waardering van de adverteerder en hebben geen betrekking op diensten van viaBOVAG.nl.

Gelet op de herkomst van de reviews, kan viaBOVAG.nl de juistheid van de review niet garanderen. Heb je inhoudelijke vragen over een review? Neem dan contact op met het mobiliteitsbedrijf. Mocht er echter informatie staan, die vermoedelijk niet correct is, dan verzoeken wij je dit door te geven via adverteerders@viabovag.nl