Disclaimer en Privacyverklaring van viaBOVAG.nl

25/6/2021

Disclaimer

1) Gebruik van de website

Alhoewel de inhoud van deze website zorgvuldig is samengesteld, kan viaBOVAG.nl niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepubliceerde informatie. viaBOVAG.nl aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.

2) Gebruik van gegeven advies

Ook is viaBOVAG.nl niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van het gebruik van informatie of het opvolgen van adviezen die op deze site beschikbaar is / zijn of door middel van deze site is gevonden / zijn gegeven.

3) Inhoud van derden

viaBOVAG.nl aanvaardt verder geen aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. viaBOVAG.nl behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en / of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van viaBOVAG.nl.

4) Verwijzingen vanaf en naar viaBOVAG.nl

viaBOVAG.nl is op geen enkele manier verantwoordelijk voor andere webpagina’s die naar de website van viaBOVAG.nl verwijzen, noch voor enig andere webpagina waarnaar viaBOVAG.nl verwijst.

5) Technische of typografische fouten

De informatie op deze webpagina’s kan technische of typografische fouten bevatten. Deze informatie kan op elk moment worden aangepast of uitgebreid zonder een waarschuwing vooraf.

6) Inhoud en actualiteit

De inhoud van deze website wordt zo veel mogelijkheid gecontroleerd naar haar inhoud en actualiteit. Indien er toch fouten of onjuistheden zouden gepubliceerd zijn, kunnen wij hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. De informatie die de bezoeker van onze website dan ook leest kan hij enkel op eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid aanwenden.

Privacyverklaring

BOVAG Bovemij Platform B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van onze websitebezoekers en viaBOVAG.nl app-gebruikers. In de rest van onze Privacy-en Cookieverklaring gebruiken we viaBOVAG.nl, waarmee het viaBOVAG.nl platform en de app van viaBOVAG.nl bedoelen.

viaBOVAG.nl is de meest transparante occasionsite van Nederland, met de meest betrouwbare auto’s, fietsen, motoren, campers en caravans stuk voor stuk met de vertrouwde BOVAG Garantie. Uw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de geldende privacywetgeving. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd zorgvuldig gebruiken. Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit verkopen aan derde partijen. In deze Privacyverklaring wordt u geïnformeerd over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens van bezoekers op onze website.

Verwerking van persoonsgegevens

ViaBOVAG.nl verwerkt voor verschillende doeleinden persoonsgegevens. De verschillende verwerkingen staan hieronder weergegeven en uitgelegd.

1) Toegang portaal

In viaBOVAG.nl kan je een eigen account aanmaken. Je moet dan informatie over jezelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop je kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord. Hierdoor krijg je toegang tot een beheeromgeving waar je zelf dingen kunt instellen, opgeven en wijzigen.

Wij houden bij wat je gedaan hebt en wanneer, zo kunnen wij suggesties aanbieden van voertuigen die je mogelijk interessant vindt. Dit laatste gebruiken wij voor kwaliteitsdoeleinden. In het account worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: je inlognaam, ip-adres, telefoonnummer, e-mailadres en optioneel het geslacht. Ook verwerken we gegevens over het voertuig zoals bijvoorbeeld het kenteken en de kilometerstand.

Deze hebben wij nodig om diensten aan te kunnen bieden. Wij bewaren deze informatie zodat je ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is bij de dienst. Je account wordt verwijderd na twee jaar inactiviteit.

2) Contactpagina, foutieve informatie melden en nieuwsbrief

Via onze contactpagina en voertuigpagina kun je ons vragen stellen, melding doen van foutieve informatie of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres, telefoonnummer, NAW-gegevens, geslacht en overige (persoons)gegevens in uw bericht. De verwerking van de persoonlijke informatie is noodzakelijk om je vraag, melding of opmerking te kunnen verwerken. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en aansluitend drie maanden. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden. Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin lees je nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Via het portaal kun je dit ook doorgeven. Je e-mailadres wordt alleen met je toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard tot een maand nadat je het abonnement hebt opgezegd.

3) Contact aanbieder

ViaBOVAG.nl verkoopt zelf geen auto’s. Alle auto’s op viaBOVAG.nl worden aangeboden door leden van BOVAG. Op onze site kan je wel eenvoudig contact opnemen met de verkoper. ViaBOVAG.nl verwerkt hiervoor persoonsgegevens en zorgt dat de gegevens bij de verkoper terecht komen. Zie het kopje ‘Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden’ voor meer informatie omtrent de werkwijze van viaBOVAG.nl. viaBOVAG.nl verstrekt uw persoonsgegevens in het kader van de door u gevraagde dienst.

viaBOVAG.nl gebruikt uw e-mailadres ook om een enquête te sturen in het kader van kwaliteitsverbeteringen: ervaring meten op viaBOVAG.nl, ervaring bij het autobedrijf, motorbedrijf of ander aanbieder en het optimaliseren van de website-ervaring. De grondslag hiervoor is het gerechtvaardigd belang van viaBOVAG.nl. Wanneer we persoonsgegevens gaan gebruiken voor commerciële doeleinden, vragen we eerst om uw toestemming.

4) Overige diensten van viaBOVAG.nl

viaBOVAG.nl is bij uitstrek hét platform voor alle mobiliteitsoplossingen. We helpen u dan ook graag bij het vinden van de mobiliteitsoplossing die past bij uw behoefte, zoals het zoeken van een verzekering, het huren van een auto, de financiering van uw voertuig of één van de andere oplossingen die wij aanbieden. We werken hiermee samen met partners, die we een plek op de website aanbieden bij het voertuig of de mobiliteitsoplossing.

De persoonsgegevens die u invoert wordt gedeeld met onze partner die uw aanvraag verder in behandeling neemt. Daarnaast meten we de mate waarin je interesse hebt in deze aanvullende diensten en of je een aanvraag via onze partners hebt voltooid.

5) Locatiegegevens

Soms is het nodig voor onze dienst om te achterhalen op welke plek je bent. We vragen dan apart of we dit mogen weten en alleen als je dan toestemming geeft, krijgen wij deze informatie. Voor deze dienst gebruiken wij de navigatie- en locatiesoftware op je telefoon of computer. Wij hebben geen controle over wat de makers van deze software (zoals Google Maps) daarmee doen. Lees dus altijd ook hun privacyverklaringen. Je kan je toestemming altijd weer intrekken, het intrekken van de toestemmingverklaring heeft geen terugwerkende kracht.

6) Onderhoudsstatus van uw auto

In de App van viaBOVAG.nl kunt u een profiel aanmaken om vervolgens uw auto(‘s) toe te voegen om de onderhoudshistorie en overige informatie van uw auto inzichtelijk te maken en we laten u weten wanneer de APK verloopt. Ook bereken we voor u de dagwaarde. We verwerken hiervoor uw contactgegevens en het kenteken van de auto. De gegevens van u auto ontvangen wij van www.rdc.nl.

RDC ontvangt data van de RDW en uit openbare bronnen. Uw account kunt u op elk moment verwijderen.

7) Cookies

Wanneer u onze website bezoekt en/of gebruik maakt van onze website, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of andere apparatuur waarmee u toegang heeft. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van cookies. Voor meer informatie over de cookies, kunt u onze Cookie pagina bekijken.

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan derden in overeenstemming met deze privacyverklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit kan op de volgende wijzen gebeuren:

Zoals hiervoor aangegeven verkoopt viaBOVAG.nl zelf geen auto’s, fietsen, motoren of andere voertuigen. Alle voertuigen op viaBOVAG.nl worden aangeboden door de leden van BOVAG. Op onze website kunt u eenvoudig contact opnemen met de verkoper van de door u gewenste auto, fiets of motor. viaBOVAG.nl verstrekt hiervoor uw onderstaande persoonsgegevens aan voertuigmanagementsystemen en/of kassasystemen, zoals Hexon B.V., RDC OBVS-VM, Autodata, Wheelerdelta, Mobilox, Adsoft, CycleSoftware, WilMar Info Systems, Digital Car Dealer Solutions of Autosoft. Deze partijen zorgen ervoor dat de uw persoonsgegevens bij de aanbieder terecht komen.

Ook voor overige diensten van viaBOVAG.nl zoals bijvoorbeeld het huren van een auto of het afsluiten van een verzekering werkt viaBOVAG.nl samen met partners. Om de gevraagde diensten te leveren geeft viaBOVAG.nl uw (persoons)gegevens door aan de betreffende aanbieder.

Wij maken gebruik van de diensten van derden om uw persoonsgegevens te verwerken. Deze derden treden op als verwerker voor viaBOVAG.nl. Uw persoonsgegevens worden door onze verwerkers verwerkt op beveiligde servers binnen de EU. viaBOVAG.nl heeft in overeenstemming met de Europese en Nederlandse privacyregelgeving verwerkersovereenkomsten gesloten met al haar verwerkers.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij viaBOVAG.nl te goeder trouw meent dat de bekendmaking van informatie gerechtvaardigd is. viaBOVAG.nl verstrekt uw persoonsgegevens aan derden voor zover dat op grond van rechtspraak, wet- en regelgeving vereist is (zoals houders van intellectuele eigendomsrechten, toezichthouders, Belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties). Ook van viaBOVAG uw persoonsgegevens verstrekken indien dit noodzakelijk is voor het verlenen van de door u verzochte dienst.

Bewaartermijnen

Voor (eventuele) overige gegevens geldt dat wij uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Wij verwijderen uw gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer de betrokkene zelf om verwijdering verzoekt . Gegevens die gekoppeld zijn aan een account, worden bewaard tot het account wordt verwijderd.

Vorengaande bewaartermijnen gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering, of ingeval we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil. U kunt ook een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te verwijderen, deze mogelijkheid vindt u terug onder ‘rechten van betrokkenen’.

Beveiliging

Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. Je hebt de volgende rechten:

  • a) uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;

  • b) inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;

  • c) het laten corrigeren van fouten;

  • d) het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;

  • e) intrekken van toestemming;

  • f) bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u een klacht heeft of een andere vraag omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mailbericht sturen naar privacy@bovemij.nl. Wij vragen u hierbij zoveel mogelijk informatie omtrent uw klacht of vraag mee te zenden. Wij zullen klachten en vragen in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier weken reageren. Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens kan je hier vinden.

Contactgegevens

Voor vragen omtrent privacy kunt je contact opnemen met Functionaris Gegevensbescherming van Bovemijn N.V waar BOVAG Bovemij Platform B.V. onderdeel van uit maakt. De contactgegevens van de Functionaris gegevensbescherming zijn hieronder opgenomen.

BOVAG Bovemij Platform B.V.

Takenhofplein 2

6538 SZ Nijmegen

privacy@bovemij.nl