Dacia Jogger 1.0 TCe 100 Bi-Fuel Extreme | Camera | All Season | Climate Control | Cruise Control | Getint Glas | Metallic Lak | Multi Media | Bluetooth | LED Koplampen | Apple Car Play | Android Auto |
Dacia Jogger 1.0 TCe 100 Bi-Fuel Extreme | Camera | All Season | Climate Control | Cruise Control | Getint Glas | Metallic Lak | Multi Media | Bluetooth | LED Koplampen | Apple Car Play | Android Auto |
09-2022 | 22.621 km
23.345,-

Dacia Jogger

1.0 TCe 100 Bi-Fuel Extreme | Camera | All Season | Climate Control | Cruise Control | Getint Glas | Metallic Lak | Multi Media | Bluetooth | LED Koplampen | Apple Car Play | Android Auto |

Dacia Jogger 1.0 TCe 100 Bi-Fuel Extreme | Camera | All Season | Climate Control | Cruise Control | Getint Glas | Metallic Lak | Multi Media | Bluetooth | LED Koplampen | Apple Car Play | Android Auto | - 1/50
Dacia Jogger 1.0 TCe 100 Bi-Fuel Extreme | Camera | All Season | Climate Control | Cruise Control | Getint Glas | Metallic Lak | Multi Media | Bluetooth | LED Koplampen | Apple Car Play | Android Auto | - 2/50
Dacia Jogger 1.0 TCe 100 Bi-Fuel Extreme | Camera | All Season | Climate Control | Cruise Control | Getint Glas | Metallic Lak | Multi Media | Bluetooth | LED Koplampen | Apple Car Play | Android Auto | - 3/50
Dacia Jogger 1.0 TCe 100 Bi-Fuel Extreme | Camera | All Season | Climate Control | Cruise Control | Getint Glas | Metallic Lak | Multi Media | Bluetooth | LED Koplampen | Apple Car Play | Android Auto | - 4/50
Dacia Jogger 1.0 TCe 100 Bi-Fuel Extreme | Camera | All Season | Climate Control | Cruise Control | Getint Glas | Metallic Lak | Multi Media | Bluetooth | LED Koplampen | Apple Car Play | Android Auto | - 5/50
Dacia Jogger 1.0 TCe 100 Bi-Fuel Extreme | Camera | All Season | Climate Control | Cruise Control | Getint Glas | Metallic Lak | Multi Media | Bluetooth | LED Koplampen | Apple Car Play | Android Auto | - 6/50
Dacia Jogger 1.0 TCe 100 Bi-Fuel Extreme | Camera | All Season | Climate Control | Cruise Control | Getint Glas | Metallic Lak | Multi Media | Bluetooth | LED Koplampen | Apple Car Play | Android Auto | - 7/50
Dacia Jogger 1.0 TCe 100 Bi-Fuel Extreme | Camera | All Season | Climate Control | Cruise Control | Getint Glas | Metallic Lak | Multi Media | Bluetooth | LED Koplampen | Apple Car Play | Android Auto | - 8/50
Dacia Jogger 1.0 TCe 100 Bi-Fuel Extreme | Camera | All Season | Climate Control | Cruise Control | Getint Glas | Metallic Lak | Multi Media | Bluetooth | LED Koplampen | Apple Car Play | Android Auto | - 9/50
Dacia Jogger 1.0 TCe 100 Bi-Fuel Extreme | Camera | All Season | Climate Control | Cruise Control | Getint Glas | Metallic Lak | Multi Media | Bluetooth | LED Koplampen | Apple Car Play | Android Auto | - 10/50
Dacia Jogger 1.0 TCe 100 Bi-Fuel Extreme | Camera | All Season | Climate Control | Cruise Control | Getint Glas | Metallic Lak | Multi Media | Bluetooth | LED Koplampen | Apple Car Play | Android Auto | - 11/50
Dacia Jogger 1.0 TCe 100 Bi-Fuel Extreme | Camera | All Season | Climate Control | Cruise Control | Getint Glas | Metallic Lak | Multi Media | Bluetooth | LED Koplampen | Apple Car Play | Android Auto | - 12/50
Dacia Jogger 1.0 TCe 100 Bi-Fuel Extreme | Camera | All Season | Climate Control | Cruise Control | Getint Glas | Metallic Lak | Multi Media | Bluetooth | LED Koplampen | Apple Car Play | Android Auto | - 13/50
Dacia Jogger 1.0 TCe 100 Bi-Fuel Extreme | Camera | All Season | Climate Control | Cruise Control | Getint Glas | Metallic Lak | Multi Media | Bluetooth | LED Koplampen | Apple Car Play | Android Auto | - 14/50
Dacia Jogger 1.0 TCe 100 Bi-Fuel Extreme | Camera | All Season | Climate Control | Cruise Control | Getint Glas | Metallic Lak | Multi Media | Bluetooth | LED Koplampen | Apple Car Play | Android Auto | - 15/50
Dacia Jogger 1.0 TCe 100 Bi-Fuel Extreme | Camera | All Season | Climate Control | Cruise Control | Getint Glas | Metallic Lak | Multi Media | Bluetooth | LED Koplampen | Apple Car Play | Android Auto | - 16/50
Dacia Jogger 1.0 TCe 100 Bi-Fuel Extreme | Camera | All Season | Climate Control | Cruise Control | Getint Glas | Metallic Lak | Multi Media | Bluetooth | LED Koplampen | Apple Car Play | Android Auto | - 17/50
Dacia Jogger 1.0 TCe 100 Bi-Fuel Extreme | Camera | All Season | Climate Control | Cruise Control | Getint Glas | Metallic Lak | Multi Media | Bluetooth | LED Koplampen | Apple Car Play | Android Auto | - 18/50
Dacia Jogger 1.0 TCe 100 Bi-Fuel Extreme | Camera | All Season | Climate Control | Cruise Control | Getint Glas | Metallic Lak | Multi Media | Bluetooth | LED Koplampen | Apple Car Play | Android Auto | - 19/50
Dacia Jogger 1.0 TCe 100 Bi-Fuel Extreme | Camera | All Season | Climate Control | Cruise Control | Getint Glas | Metallic Lak | Multi Media | Bluetooth | LED Koplampen | Apple Car Play | Android Auto | - 20/50
Dacia Jogger 1.0 TCe 100 Bi-Fuel Extreme | Camera | All Season | Climate Control | Cruise Control | Getint Glas | Metallic Lak | Multi Media | Bluetooth | LED Koplampen | Apple Car Play | Android Auto | - 21/50
Dacia Jogger 1.0 TCe 100 Bi-Fuel Extreme | Camera | All Season | Climate Control | Cruise Control | Getint Glas | Metallic Lak | Multi Media | Bluetooth | LED Koplampen | Apple Car Play | Android Auto | - 22/50
Dacia Jogger 1.0 TCe 100 Bi-Fuel Extreme | Camera | All Season | Climate Control | Cruise Control | Getint Glas | Metallic Lak | Multi Media | Bluetooth | LED Koplampen | Apple Car Play | Android Auto | - 23/50
Dacia Jogger 1.0 TCe 100 Bi-Fuel Extreme | Camera | All Season | Climate Control | Cruise Control | Getint Glas | Metallic Lak | Multi Media | Bluetooth | LED Koplampen | Apple Car Play | Android Auto | - 24/50
Dacia Jogger 1.0 TCe 100 Bi-Fuel Extreme | Camera | All Season | Climate Control | Cruise Control | Getint Glas | Metallic Lak | Multi Media | Bluetooth | LED Koplampen | Apple Car Play | Android Auto | - 25/50
Dacia Jogger 1.0 TCe 100 Bi-Fuel Extreme | Camera | All Season | Climate Control | Cruise Control | Getint Glas | Metallic Lak | Multi Media | Bluetooth | LED Koplampen | Apple Car Play | Android Auto | - 26/50
Dacia Jogger 1.0 TCe 100 Bi-Fuel Extreme | Camera | All Season | Climate Control | Cruise Control | Getint Glas | Metallic Lak | Multi Media | Bluetooth | LED Koplampen | Apple Car Play | Android Auto | - 27/50
Dacia Jogger 1.0 TCe 100 Bi-Fuel Extreme | Camera | All Season | Climate Control | Cruise Control | Getint Glas | Metallic Lak | Multi Media | Bluetooth | LED Koplampen | Apple Car Play | Android Auto | - 28/50
Dacia Jogger 1.0 TCe 100 Bi-Fuel Extreme | Camera | All Season | Climate Control | Cruise Control | Getint Glas | Metallic Lak | Multi Media | Bluetooth | LED Koplampen | Apple Car Play | Android Auto | - 29/50
Dacia Jogger 1.0 TCe 100 Bi-Fuel Extreme | Camera | All Season | Climate Control | Cruise Control | Getint Glas | Metallic Lak | Multi Media | Bluetooth | LED Koplampen | Apple Car Play | Android Auto | - 30/50
Dacia Jogger 1.0 TCe 100 Bi-Fuel Extreme | Camera | All Season | Climate Control | Cruise Control | Getint Glas | Metallic Lak | Multi Media | Bluetooth | LED Koplampen | Apple Car Play | Android Auto | - 31/50
Dacia Jogger 1.0 TCe 100 Bi-Fuel Extreme | Camera | All Season | Climate Control | Cruise Control | Getint Glas | Metallic Lak | Multi Media | Bluetooth | LED Koplampen | Apple Car Play | Android Auto | - 32/50
Dacia Jogger 1.0 TCe 100 Bi-Fuel Extreme | Camera | All Season | Climate Control | Cruise Control | Getint Glas | Metallic Lak | Multi Media | Bluetooth | LED Koplampen | Apple Car Play | Android Auto | - 33/50
Dacia Jogger 1.0 TCe 100 Bi-Fuel Extreme | Camera | All Season | Climate Control | Cruise Control | Getint Glas | Metallic Lak | Multi Media | Bluetooth | LED Koplampen | Apple Car Play | Android Auto | - 34/50
Dacia Jogger 1.0 TCe 100 Bi-Fuel Extreme | Camera | All Season | Climate Control | Cruise Control | Getint Glas | Metallic Lak | Multi Media | Bluetooth | LED Koplampen | Apple Car Play | Android Auto | - 35/50
Dacia Jogger 1.0 TCe 100 Bi-Fuel Extreme | Camera | All Season | Climate Control | Cruise Control | Getint Glas | Metallic Lak | Multi Media | Bluetooth | LED Koplampen | Apple Car Play | Android Auto | - 36/50
Dacia Jogger 1.0 TCe 100 Bi-Fuel Extreme | Camera | All Season | Climate Control | Cruise Control | Getint Glas | Metallic Lak | Multi Media | Bluetooth | LED Koplampen | Apple Car Play | Android Auto | - 37/50
Dacia Jogger 1.0 TCe 100 Bi-Fuel Extreme | Camera | All Season | Climate Control | Cruise Control | Getint Glas | Metallic Lak | Multi Media | Bluetooth | LED Koplampen | Apple Car Play | Android Auto | - 38/50
Dacia Jogger 1.0 TCe 100 Bi-Fuel Extreme | Camera | All Season | Climate Control | Cruise Control | Getint Glas | Metallic Lak | Multi Media | Bluetooth | LED Koplampen | Apple Car Play | Android Auto | - 39/50
Dacia Jogger 1.0 TCe 100 Bi-Fuel Extreme | Camera | All Season | Climate Control | Cruise Control | Getint Glas | Metallic Lak | Multi Media | Bluetooth | LED Koplampen | Apple Car Play | Android Auto | - 40/50
Dacia Jogger 1.0 TCe 100 Bi-Fuel Extreme | Camera | All Season | Climate Control | Cruise Control | Getint Glas | Metallic Lak | Multi Media | Bluetooth | LED Koplampen | Apple Car Play | Android Auto | - 41/50
Dacia Jogger 1.0 TCe 100 Bi-Fuel Extreme | Camera | All Season | Climate Control | Cruise Control | Getint Glas | Metallic Lak | Multi Media | Bluetooth | LED Koplampen | Apple Car Play | Android Auto | - 42/50
Dacia Jogger 1.0 TCe 100 Bi-Fuel Extreme | Camera | All Season | Climate Control | Cruise Control | Getint Glas | Metallic Lak | Multi Media | Bluetooth | LED Koplampen | Apple Car Play | Android Auto | - 43/50
Dacia Jogger 1.0 TCe 100 Bi-Fuel Extreme | Camera | All Season | Climate Control | Cruise Control | Getint Glas | Metallic Lak | Multi Media | Bluetooth | LED Koplampen | Apple Car Play | Android Auto | - 44/50
Dacia Jogger 1.0 TCe 100 Bi-Fuel Extreme | Camera | All Season | Climate Control | Cruise Control | Getint Glas | Metallic Lak | Multi Media | Bluetooth | LED Koplampen | Apple Car Play | Android Auto | - 45/50
Dacia Jogger 1.0 TCe 100 Bi-Fuel Extreme | Camera | All Season | Climate Control | Cruise Control | Getint Glas | Metallic Lak | Multi Media | Bluetooth | LED Koplampen | Apple Car Play | Android Auto | - 46/50
Dacia Jogger 1.0 TCe 100 Bi-Fuel Extreme | Camera | All Season | Climate Control | Cruise Control | Getint Glas | Metallic Lak | Multi Media | Bluetooth | LED Koplampen | Apple Car Play | Android Auto | - 47/50
Dacia Jogger 1.0 TCe 100 Bi-Fuel Extreme | Camera | All Season | Climate Control | Cruise Control | Getint Glas | Metallic Lak | Multi Media | Bluetooth | LED Koplampen | Apple Car Play | Android Auto | - 48/50
Dacia Jogger 1.0 TCe 100 Bi-Fuel Extreme | Camera | All Season | Climate Control | Cruise Control | Getint Glas | Metallic Lak | Multi Media | Bluetooth | LED Koplampen | Apple Car Play | Android Auto | - 49/50
Dacia Jogger 1.0 TCe 100 Bi-Fuel Extreme | Camera | All Season | Climate Control | Cruise Control | Getint Glas | Metallic Lak | Multi Media | Bluetooth | LED Koplampen | Apple Car Play | Android Auto | - 50/50
1/50
A
Energielabel
A
Kilometerstand
22.621 km
Transmissie
Handgeschakeld
Brandstof
Gas
Bouwjaar
2022
Motorinhoud
999 cc

Algemeen

 • Merk
  Dacia
 • Model
  Jogger
 • Commerciële uitvoering
  1.0 TCe 100 Bi-Fuel Extreme
 • Kenteken
  Z360GZ
 • Kilometerstand
  22.621 km
 • Bouwjaar
  9-2022
 • Modeljaar
  2022
 • Leeftijd
  1 jaar en 9 maanden
 • Carrosserievorm
  MPV
 • Soort voertuig
  Personenwagen
 • Nieuw of occasion
  Occasion

Techniek

 • Transmissie
  Handgeschakeld
 • Aantal versnellingen
  6
 • Motorinhoud
  999 cc
 • Aantal cilinders
  3
 • Vermogen
  101pk (74kW)
 • Vermogen verbrandingsmotor
  101pk (74kW)
 • Topsnelheid
  175 km/u
 • Acceleratie 0-100 km/u
  12,3 seconden
 • Aandrijving
  Voorwiel
 • Koppel verbrandingsmotor
  170 Nm

Afmetingen en gewicht

 • Breedte
  1,78 m
 • Lengte
  4,55 m
 • Massa ledig voertuig
  1.198 kg
 • Maximaal toelaatbaar gewicht
  1.724 kg
 • Max trekgewicht geremd
  1.200 kg
 • Max trekgewicht ongeremd
  645 kg

In- en exterieur

 • Staat technisch
  Goed
 • Staat optisch
  Goed
 • Aantal deuren
  5
 • Aantal zitplaatsen
  5
 • Bekleding
  Stof
 • Laksoort
  Metallic
 • Kleur
  Bruin
 • Fabriekskleur
  Brun Terracotta

Verbruik en milieu

 • Brandstof
  Gas
 • Nevenbrandstof
  Benzine
 • Inhoud brandstoftank
  50 l
 • Verbruik gecombineerd
  16,7 km/l
 • Energielabel
  A
 • CO2 uitstoot
  118,0 gram per kilometer

Geschiedenis

 • Datum eerste inschrijving
  16-09-2022
 • Datum eerste toelating
  29-04-2024
 • Datum tenaamstelling
  29-04-2024
 • Geïmporteerd
  Ja
 • Vorige eigenaren
  1

Financieel

 • Prijs
  € 23.345,-
 • Inclusief BPM
  Ja
 • BPM
  € 1.597,-
 • Wegenbelasting (gemiddeld per maand)
  € 82,-
 • BTW/marge
  Marge
 • Bijtellingspercentage
  22 %
 • Nieuwprijs
  € 25.664,-

Garanties

 • BOVAG Garantie
  12 maanden

Overige

 • Onderhoudsboekjes aanwezig
  Ja
 • Aantal sleutels
  2
 • Aantal handzenders
  2

Financieel inzicht

Prijs
€ 23.345,-
Wegenbelasting (gem. p/m)
€ 82,-
Brandstofverbruik (gem.)
16,7 km/l
Bijtellingspercentage
22 %

Autogeschiedenis weten?

Bekijk direct het BOVAG Autorapport

De belangrijkste opties

Anti Blokkeer Systeem (ABS)
Alarmsysteem
Android Auto
Apple CarPlay
Automatisch dimlicht
Brake Assist System (BAS)
Climate Control
Cruise Control
Dakreling
Electronic Stability Program (ESP)
LED verlichting
Lichtmetalen velgen
LPG-installatie
Onderhoudsboekjes
Parkeercamera
Parkeersensoren
Radio
Regensensor
Exterieur
   LED koplampen
   lichtmetalen velgen 16"
   metaalkleur
   buitenspiegels elektrisch verstelbaar
   buitenspiegels in afwijkende kleur
   bumpers in carrosseriekleur
   dakrails
   dimlichten automatisch
   extra getint glas
   glans exterieur delen
   keyless entry
   LED dagrijverlichting
   mistlampen voor
   regensensor
Infotainment
   Apple Carplay/Android Auto
   Bluetooth telefoonvoorbereiding
   boordcomputer
   connected services
   DAB ontvanger
   multimedia-voorbereiding
   multimedia scherm klein
   radio
Interieur & Comfort
   achteruitrijcamera
   airco (automatisch)
   cruise control
   achterbank in delen neerklapbaar
   armsteun voor
   bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
   elektrische ramen achter
   elektrische ramen voor
   keyless start
   kunstlederen stuurwiel
   stuur verstelbaar
   stuurwiel multifunctioneel
Overig
   All Season Banden
   Bandenreparatieset
   Climate Control
   Cruise Control
   Instructieboekjes aanwezig
   lpg installatie
   Metallic Lak
   Rookvrij
   start/stop systeem
   Volledige dealeronderhoudshistorie beschikbaar
Veiligheid
   achteropkomend verkeer waarschuwing
   alarm klasse 1(startblokkering)
   Anti Blokkeer Systeem
   Autonomous Emergency Braking
   bandenspanningscontrolesysteem
   bestuurdersairbag
   Brake Assist System
   elektronische remkrachtverdeling
   Elektronisch Stabiliteits Programma
   hill hold functie
   hoofd airbag(s) achter
   hoofd airbag(s) voor
   parkeersensor achter
   passagiersairbag

toelichting aanbieder

Algemene informatie
Modeljaar: 2022

Technische informatie
Brandstofsoort: LPG G3
Bandenmaat: 17

Milieu
Emissieklasse: Euro 6d-TEMP

Onderhoud, historie en staat
APK: Nieuwe APK bij aflevering
Staat interieur: goed

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 238 - € 252 per kwartaal

Overige informatie
Airconditioning: werkt
Storingsmelding: Nee
Bandenset: All-seasonbanden

**Dacia Jogger Extreme: Veelzijdigheid en Comfort in Stijl** 

Ontdek de Dacia Jogger Extreme, een veelzijdige en betrouwbare gezinsauto die ontworpen is voor avontuurlijke rijervaringen en dagelijkse ritten. Met slechts 22.621 km op de teller biedt deze Jogger een perfecte combinatie van comfort, efficiëntie en functionaliteit. Met zijn krachtige 1.0 TCe Bi-Fuel motor en uitgebreide lijst met opties is de Jogger klaar om elk avontuur aan te gaan.


**Specificaties:**
**Bouwjaar:** 2022
**Model:** Dacia Jogger Extreme
**Motor:** 1.0 TCe Bi-Fuel


**Opties:**
**Achteruitrijcamera:** Parkeer met vertrouwen en precisie dankzij de handige achteruitrijcamera, die u een duidelijk zicht geeft op wat er achter uw voertuig gebeurt.
**Climate Control:** Blijf comfortabel onder alle omstandigheden met de geavanceerde climate control, die de temperatuur in het interieur automatisch regelt.
**Cruise Control:** Geniet van ontspannen rijden op lange afstanden met de cruise control, die de snelheid van het voertuig constant houdt zonder dat u het gaspedaal hoeft aan te raken.**Apple CarPlay & Android Auto:** Blijf verbonden en geniet van naadloze connectiviteit met uw smartphone via Apple CarPlay en Android Auto, waarmee u toegang heeft tot uw favoriete apps en functies.

🌦️ **All Season Banden:** Ga zonder zorgen de weg op, ongeacht het weer, met de duurzame all season banden die zorgen voor uitstekende grip en tractie onder alle omstandigheden.

💡 **LED Koplampen:** Verbeter uw zichtbaarheid en veiligheid op de weg met de heldere en energiezuinige LED koplampen van de Jogger Extreme.

🕶️ **Getint Glas:** Voeg een vleugje stijl toe aan het exterieur van uw voertuig en geniet van extra privacy met het getinte glas.

📍 **Origineel Nederlands:** Deze Dacia Jogger is afkomstig van de Nederlandse markt en voldoet aan alle lokale voorschriften en normen.


De Dacia Jogger Extreme is de perfecte metgezel voor gezinnen die op zoek zijn naar comfort, veelzijdigheid en betrouwbaarheid. Neem vandaag nog contact met ons op om een proefrit te plannen en zelf de indrukwekkende prestaties en functies van de Jogger Extreme te ervaren!

Terwolde, officieel dealer van Renault, Dacia, Nissan en Mitsubishi, is opgericht in 2009 en heeft vestigingen in Assen, Delfzijl, Emmeloord, Emmen, Groningen, Hoogeveen, Raalte en Zwolle. Wij hebben minimaal 300 TOP occasions voor u op voorraad in verschillende prijscategorieën en merken.

Terwolde beschikt over een uitgebreide aftersales afdeling voor onderhoud en schadeherstel. Daarnaast kunt u ook bij ons terecht voor losse onderdelenverkoop. Een autotechnicus bij Terwolde wordt voortdurend geschoold en is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen zijn vakgebied.

Terwolde is sinds 1 juni 2017 onderdeel van de Zwitserse Emil Frey Group. Emil Frey Nederland NV is één van de grootste automotive retailorganisaties van Nederland en vertegenwoordigt in Nederland 17 verschillende automerken.

afleverpakketten

 • Terwolde Premium

  Inbegrepen
  Prijs:
  € 0,- (Originele waarde € 895,-)
  Omschrijving:
  - 12 maanden BOVAG garantie. - Technische inspectie. - Onderhoudsbeurt volgens schema. - Minimaal 1 jaar of 10.000 km onderhoudsvrij. - APK minimaal 1 jaar geldig. - Minimaal halve tank brandstof. - Mobiliteitspas MyRenault+ of Terwolde VIP. - Pechhulp. - Gratis zomer- en wintercheck. - Distributieriem vervangen (indien aanwezig en minimaal 10.000 km voor vervanging). Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); Nieuwe APK
 • Terwolde Basis

  Prijs:
  € 0,-
  Omschrijving:
  - 12 maanden wettelijke inspectie. - Technische inspectie. - Vloeistof controle. - Minimaal 3 maanden APK. - Zelf verantwoordelijk voor het onderhoud*. *Zie garantievoorwaarden. Dit afleverpakket bevat: Geen nieuwe APK. Deze Dacia is verkrijgbaar met dit afleverpakket in plaats van het standaardpakket met een korting van € 895.
Pak jouw All-in Deal
Dacia Jogger 1.0 TCe 100 Bi-Fuel Extreme | Camera | All Season | Climate Control | Cruise Control | Getint Glas | Metallic Lak | Multi Media | Bluetooth | LED Koplampen | Apple Car Play | Android Auto |
 • 12 maanden BOVAG Garantie
 • BOVAG Omruilgarantie
Dacia Jogger 1.0 TCe 100 Bi-Fuel Extreme | Camera | All Season | Climate Control | Cruise Control | Getint Glas | Metallic Lak | Multi Media | Bluetooth | LED Koplampen | Apple Car Play | Android Auto |
23.345,-
De Helpende Hand van Rijdend Nederland
23.345,-

Contact de aanbieder

Voor vragen over de auto, de prijs of proefrit.

Deze Dacia staat bij:

Terwolde Hoogeveen

Edisonstraat , 24, 7903AN, Hoogeveen

4,6

Jouw inruilwaarde weten?

Vul je kenteken in en vraag aan

Jouw zekerheden

 • 12 maanden BOVAG Garantie
 • BOVAG Omruilgarantie
De zekerheden van viaBOVAG.nl

De zekerheden van viaBOVAG.nl

BOVAG Zekerheid
BOVAG Omruilgarantie
Heldere all-in prijzen