Milieuzones in Nederland en het buitenland

Geschreven door Robert Veltkamp op maandag 28 oktober 2019
Dit artikel is op 19-07-2021 gewijzigd
De leestijd is ongeveer 6 min

Ongetwijfeld ben je ze een keer tegenkomen in het binnen- en buitenland: milieuzones. Maar wat doen milieuzones precies? En voor wie gelden ze? In dit blog vertellen we alles wat je moet weten over milieuzones.

Milieuzones-in-Buitenland-Nederland

Milieuzones in het buitenland

In Nederland stellen steeds meer gemeentes een milieuzone in voor vracht- en/of personenauto’s, maar in de rest van Europa is de milieuzone al langer gemeengoed. In bijvoorbeeld Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Italië en Spanje zijn milieuzones al langer van kracht.

Wat is een milieuzone?

Een milieuzone is een gebied dat alleen toegankelijk is voor voertuigen met een lage uitstoot. Steden stellen een milieuzone in om de uitstoot van fijnstof en NOx (stikstof-zuurstofverbindingen) in een deel van de stad te verlagen. Het doel van milieuzones is om de luchtkwaliteit in steden te verbeteren. Gemeentes kunnen zelf regels opstellen voor de voertuigen die zij willen weigeren.

Milieuzones in België

In België zijn milieuzones in de steden Antwerpen en Brussel actief. In de binnensteden geldt een zogenoemde lage emissiezone (LEZ). Via de websites lez.antwerpen.be of lez.brussels kun je controleren of je auto de milieuzone in mag. Vanaf 2020 zijn er strengere regels van kracht. Auto’s die op benzine, aardgas of lpg rijden en minimaal aan de emissienorm Euroklasse 2 voldoen, mogen de milieuzone betreden.

Voor dieselauto’s zijn de regels strenger. Alleen dieselauto’s die aan Euroklasse 5 en 6 voldoen, mogen de milieuzone in. Dieselauto’s die aan Euroklasse 4 voldoen, mogen alleen na betaling de milieuzone betreden. Auto’s die aan Euroklasse 1, 2 en 3 voldoen moeten een LEZ-dagpas kopen. Dit kan maximaal acht keer per jaar. Dat geldt eveneens voor benzineauto’s die aan Euroklasse 1 voldoen.

Vanaf 2025 worden de normen verder aangescherpt. Dieselauto’s dienen dan minimaal aan Euroklasse 6 te voldoen. Voor auto’s op benzine of lpg ligt de ondergrens bij Euroklasse 3. Wie zich niet aan de regels houdt, riskeert een boete van minimaal 150 euro.

De steden waarschuwen voor bedrijven die milieuvignetten aanbieden. Deze zijn niet geldig in de milieuzones. Vanaf 1 januari 2020 is er ook een lage emissiezone in de stad Gent van kracht. Daar dienen auto’s met een Nederlands kenteken zich wel te registeren. Dit kan tot 24 uur na het betreden van de stad.

Auto’s met een buitenlands kenteken dienen zich normaliter te registreren voordat zij de milieuzone mogen betreden. De gemeenten Antwerpen en Brussel maken echter een uitzondering voor auto’s met een Nederlands kenteken om de stad over voertuiggegevens van de RDW beschikt.

Milieuzones in Duitsland

In Duitsland gelden in veel grote stadscentra zogenoemde Umweltzones. Deze zones kun je alleen betreden als je in het bezit van een milieusticker bent. Deze kun je van tevoren online bestellen, maar ook aanschaffen bij Duitse garages, gemeentes en keuringsstations.

Voor het aanschaffen van een sticker heb je altijd het kentekenbewijs van de auto nodig. De milieusticker wordt namelijk aan de hand van het kenteken toegekend. Er zijn drie kleuren milieustickers: groen, geel en rood. De kleur van de sticker is afhankelijk van de CO2-uitstoot van de auto. Nieuwe auto’s zijn met diverse technologieën uitgerust die de CO2-uitstoot zoveel mogelijk terugdringen. Die krijgen een groene sticker – met daarop het kenteken – toegewezen.

Oudere auto’s – die een hogere uitstoot hebben – krijgen een gele sticker. De rode stickers worden niet meer uitgegeven. Via www.milieusticker.nl is op te vragen voor welke kleur sticker de auto in aanmerking komt.

Met een groene sticker kom je moeiteloos elke milieuzone binnen, maar voor de overige stickers geldt dat niet. Gele stickers worden beperkt toegelaten en de rode stickers zelfs geweerd.

Handig om te weten:

 • Hier vind je een complete lijst met welke stickers verplicht zijn per plaats (in het Duits)

 • Hier vind je een complete lijst met welke stickers verplicht zijn per plaats (in het Engels)

 • Kaartje met milieuzones per plaats in Duitsland

 • Lijst met milieuzones per plaats in Duitsland

Milieuzones in Frankrijk

In Frankrijk gelden andere regels. In de hoofdstad Parijs is bijvoorbeeld permanent een lage-emissiezone van kracht. Die mag je alleen betreden met de Franse milieusticker ‘Certificat qualité de l'air’ (CQA).

De Certificat qualité de l'air (CQA) kent 6 gradaties:

 • groen (1)

 • paars (2)

 • geel (3)

 • oranje (4)

 • rood (5)

 • grijs (6).

De gradatie is afhankelijk van het type voertuig, de CO2-uitstoot en de leeftijd van het voertuig. De groene sticker geldt uitsluitend voor elektrische- en waterstofauto’s.

De milieusticker dien je minimaal tien werkdagen van tevoren aan te vragen. De sticker of een aankoopbevestiging dien je vervolgens achter de voorruit te plakken. Alleen voertuigen met een milieusticker in de categorie 1 tot 3 mogen de binnenstad van Parijs betreden. Een milieusticker is geldig in heel Frankrijk maar de beperkingen die voor een sticker gelden kunnen per stad verschillen.

Voertuigen tot bouwjaar 1997 wordt niet eens een milieusticker toegekend. Verder kunnen veel Franse steden en departementen zelf tijdelijke milieuzones instellen. Mocht de luchtkwaliteiten op sommige dagen zodanig slecht zijn, dan kan acuut besloten worden om een milieuzone af te kondigen. Ook dan is het afhankelijk van het vignet of je een zone mag betreden. De zones worden vaak via de lokale media aangekondigd.

Handig om te weten:

 • Dit is de Franse website over milieuzones met alle informatie

 • Via deze link kun je een milieusticker voor Frankrijk bestellen

Milieuzones in Nederland 2020 en boetes

Ook in Nederland stellen steeds meer gemeentes een milieuzone in. De eerste milieuzones werden in 2007 in Utrecht en Eindhoven van kracht. Ondertussen zijn er milieuzones in ’s-Hertogenbosch, Amsterdam, Breda, Delft, Den Haag, Eindhoven, Arnhem, Leiden, Maastricht, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Rijswijk. Per 1 januari 2020 zijn er ook milieuzones gepland in Den Haag, Leiden en Maastricht. Het betreden van een milieuzone wordt altijd aangekondigd met verkeersborden, en veelal ook met een aanduiding op de rijbaan of via matrixborden.

Milieuzone Rotterdam

Toegangseisen voor de milieuzone in Rotterdam zijn:

 • Dieselauto's (personenauto's en bestelauto's) van vóór 1 januari 2001 (tot 1 januari 2020)

 • Vrachtwagens op diesel die niet aan de Euro IV-emissienorm voldoen

Lees hier meer over milieuzones in Rotterdam.

Milieuzone Utrecht

Bekijk hier de regels voor de milieuzone in Utrecht en doe gelijk een kentekencheck.

Milieuzone Amsterdam

In 2020 komt er in Amsterdam een nieuw beleid met regels voor dieselauto's (personenauto's en bestelauto's). Alleen als de auto's een motorblok hebben met Euro 4/emissieklasse 4 of hoger mogen zij binnen de ring A10 rijden (op de ring rijden mag wel). Bekijk hier de regels. Het beleid kan gewijzigd worden.

Milieuzone Eindhoven

Vrachtwagens zwaarder dan 3500 kg met een Euroklasse 0, 1, 2 of 3 motor mogen de milieuzone in Eindhoven niet in. Bekijk hier de regels voor de milieuzone in Eindhoven.

Controle milieuzones

Gemeentes controleren de milieuzones door middel van automatische kentekenregistraties. Op het moment dat een auto de milieuzone betreedt, wordt zijn kenteken door een camera langs de rijbaan gescand. In sommige steden wordt de bestuurder vervolgens door matrixborden met daarop zijn kenteken geattendeerd dat hij een verboden gebied inrijdt. Wie vervolgens toch doorrijdt, riskeert hoge boetes. De hoogte van de boetes varieert per gemeente tussen 90 en 110 euro.

Tot 2020 geldt in Nederland geen uniform beleid voor milieuzones. Elke gemeente kan zelf regels bepalen en dat zorgt vaak voor verwarring. Zo mag je in Arnhem met een dieselauto ouder dan 2005 de milieuzone niet betreden, terwijl Rotterdam de milieuzone voor dieselauto’s van vóór 2001 per 1 januari 2020 opheft. Maastricht stelt juist per 1 januari 2020 een milieuzone voor oudere dieselauto’s in.

Milieuzones voor snor- en bromfietsen

In diverse Nederlandse steden worden er ook milieuzones voor snor- en bromfietsen ingesteld. In Amsterdam geldt een milieuzone voor brommers en scooters met een bouwjaar van vóór 2011. Verder wil de gemeente Den Haag vanaf 1 januari 2020 een milieuzone invoeren voor brom- en snorfietsen met een tweetakt benzinemotor. Deze mogen vanaf dat moment nergens meer in de stad rijden.

Om meer duidelijkheid over milieuzones te scheppen worden 1 januari 2020 homogene regels voor milieuzones van kracht. Gemeenten die een milieuzone willen invoeren, mogen vanaf die datum dieselauto’s van naar keuze vijftien of twintig jaar en ouder weren.

Gele en groene milieuzone in 2020

Benzineauto’s kunnen niet geweerd worden. Er komen vanaf 2020 twee typen milieuzones: een gele en een groene. De gele milieuzone mogen alle dieselvoertuigen met Euroklasse 3 of hoger betreden. In de groene milieuzone mogen dieselvoertuigen met Euroklasse 4 komen. Om de nieuwe regels te verduidelijken krijgen de verschillende milieuzones eigen verkeersborden. In 2025 worden de regels aangescherpt.

Benieuwd of je met jouw auto de milieuzone mag betreden? Dat kun je veelal controleren op de websites van gemeentes. De gemeente Amsterdam biedt bijvoorbeeld op zijn website een overzicht van de milieuzones en een kentekencheck. Daarom kun je direct controleren of de milieuzone ook voor jou van toepassing is.

Bekijk het aanbod auto's

Robert Veltkamp

Robert Veltkamp is Manager Online Marketing bij viaBOVAG.nl

Robert is verantwoordelijk voor de online marketing van viaBOVAG.nl en draagt zorg voor het online uitbouwen van het merk viaBOVAG.nl. Hij is ondernemend, houdt van data en heeft een passie voor auto's.

Robert Veltkamp