Algemene Spelvoorwaarden Promotionele Kansspelen / Winacties

viaBOVAG.nl Zoek en Win

Deze Algemene Spelvoorwaarden Promotionele Kansspelen (hierna: ‘algemene spelvoorwaarden’) zijn van toepassing op alle door B.B.P. B.V. (Takenhofplein 2, 6538 SZ Nijmegen, hierna: ‘viaBOVAG.nl’) te organiseren promotionele kansspelen en acties op viaBOVAG.nl, in onze nieuwsbrieven, op Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, TV, Radio en Google Ad’s (hierna: de actie).

Door deelname aan de betreffende actie gaat de deelnemer akkoord met de volgende voorwaarden:

Deelname

Voor de actie kan men in de periode van mei tot en met 30 juni 2019 deelnemen.

Men kan deelnemen met de actie door de vragen goed te beantwoorden in het online deelnameformulier en juiste en volledige contactgegevens te delen. Ook dient men akkoord te gaan met deze Algemene Spelvoorwaarden, Cookiebeleid en Privacy Policy.

Deelnemers jonger dan 18 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de actie. Aan de actie zijn geen kosten verbonden, deelname is kosteloos.

Een deelnemer kan 1 keer een prijs winnen. Een deelnemer kan 1 keer meedoen.

viaBOVAG.nl heeft het recht om een deelnemer uit te sluiten van het kansspel indien de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude heeft gepleegd of heeft proberen te plegen. Door uitsluiting komt de deelnemer op geen enkele wijze meer in aanmerking voor de prijs.

Prijs

De winnaar zal door middel van een willekeurige loting (met behulp van een onpartijdig computerprogramma of anderszins) worden aangewezen. De prijs bestaat uit 15.000 euro korting op 1 auto, welke aangeboden wordt op viaBOVAG.nl.

De auto, waar de winnaar als prijs een korting op krijgt, wordt na de aanschaf verkocht in de staat waarin deze op dat moment verkeert. viaBOVAG.nl is niet de verkoper van de auto en is ook niet aansprakelijk uit hoofde van de koop.

Prijswinnaar ontvangt persoonlijk bericht via email. Niet alle deelnemers worden individueel op de hoogte gesteld van de uitslag. De prijswinnaar wordt op de Social Media van viaBOVAG.nl en op de website van viaBOVAG.nl na afloop van de actie gepubliceerd. De winnaar van de prijs wordt uiterlijk 31 juli 2019 gecommuniceerd. De winnaar heeft na bekendmaking uiterlijk 3 maanden tijd om de prijs te verzilveren, daarna vervalt de actie.

Door deelname aan deze actie, geeft de winnaar viaBOVAG.nl toestemming om zijn/haar persoonsgegevens te publiceren op de website en op de Social Media account van viaBOVAG.nl.

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

De actie is persoonlijk en is dus niet overdraagbaar of anderszins inwisselbaar of uit te keren in geld.

Indien de actie niet toereikend is of minder is dan de waarde van de auto, kan er geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

Over de actie is kansspelbelasting verschuldigd. viaBOVAG.nl betaalt de kansspelbelasting, de deelnemer is geen kansspelbelasting verschuldigd.

Persoonsgegevens

Door deelname aan een actie, geeft de deelnemer viaBOVAG.nl toestemming om zijn/haar persoonsgegevens te publiceren op de website en op de Social Media account van viaBOVAG.nl.

Ook geven deelnemers aan de actie toestemming om per e-mail benaderd te worden na de actie over de ontwikkelingen van het platform viaBOVAG.nl. Elke e-mail biedt de mogelijkheid zich uit te schrijven.

Aansprakelijkheid en overige voorwaarden

viaBOVAG.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan een actie, noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan een actie of de aanwijzing van de winnaar.

viaBOVAG.nl behoudt zich het recht voor een actie voortijdig te beëindigen. Voortijdige beëindiging zal in beginsel bekend worden gemaakt via het medium waarbinnen de actie plaatsvond.

Indien er voor een actie bepaalde specifieke regels worden opgesteld die afwijken van deze algemene spelvoorwaarden, zullen die specifieke regels voorrang hebben boven het bepaalde in deze voorwaarden.

De voorwaarden hebben geen betrekking op promotionele activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de adverteerders, sponsors of overige derden (productiebedrijven) worden georganiseerd. Hiervoor worden specifieke voorwaarden opgesteld.

(Win)acties via Social Media zijn op geen enkele wijze gesponsord of verbonden aan de Social Media kanalen en deze zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor (de inhoud van) dergelijke acties.

Deze algemene spelvoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.

Eventuele vragen of klachten kunt u stellen door te mailen naar hulp@viabovag.nl of te bellen naar 030 - 659 54 32.