Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅
2022 | 8.739 km
259.950,-

Mercedes-Benz GLS

Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅

Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 1/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 3/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 4/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 5/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 6/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 7/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 8/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 9/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 10/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 11/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 12/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 13/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 14/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 15/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 16/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 17/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 18/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 19/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 20/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 21/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 22/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 23/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 24/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 25/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 26/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 27/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 28/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 29/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 30/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 31/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 32/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 33/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 34/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 35/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 36/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 37/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 38/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 39/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 40/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 41/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 42/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 43/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 44/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 45/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 46/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 47/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 48/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 49/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 50/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 51/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 52/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 53/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 54/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 55/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 56/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 57/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 58/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 59/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 60/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 61/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 62/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 63/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 64/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 65/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 66/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 67/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 68/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 69/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 70/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 71/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 72/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 73/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 74/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 75/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 76/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 77/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 78/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 79/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 80/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 81/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 82/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 83/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 84/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 85/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 86/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 87/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 88/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 89/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 90/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 91/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 92/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 93/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 94/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 95/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 96/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 97/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 98/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 99/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 100/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 101/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 102/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 103/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 104/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 105/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 106/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 107/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 108/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 109/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 110/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 111/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 112/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 113/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 114/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 115/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 116/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 117/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 118/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 119/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 120/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 121/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 122/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 123/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 124/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 125/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 126/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 127/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 128/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 129/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 130/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 131/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 132/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 133/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 134/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 135/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 136/137
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅ - 137/137
1/137
G
Energielabel
G
Kilometerstand
8.739 km
Transmissie
Automaat
Brandstof
Benzine
Bouwjaar
2022
Motorinhoud
3.982 cc

Algemeen

 • Merk
  Mercedes-Benz
 • Model
  GLS
 • Commerciële uitvoering
  ✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅
 • Kilometerstand
  8.739 km
 • Bouwjaar
  2022
 • Modeljaar
  2023
 • Carrosserievorm
  SUV / Terreinwagen
 • Soort voertuig
  Personenwagen
 • Nieuw of occasion
  Occasion

Techniek

 • Transmissie
  Automaat
 • Aantal versnellingen
  9
 • Motorinhoud
  3.982 cc
 • Aantal cilinders
  8
 • Vermogen
  557pk (410kW)
 • Vermogen verbrandingsmotor
  557pk (410kW)
 • Topsnelheid
  250 km/u
 • Acceleratie 0-100 km/u
  4,9 seconden
 • Aandrijving
  Vierwiel
 • Koppel verbrandingsmotor
  730 Nm

Afmetingen en gewicht

 • Massa ledig voertuig
  2.715 kg

In- en exterieur

 • Aantal deuren
  5
 • Aantal zitplaatsen
  7
 • Bekleding
  Leder
 • Interieurkleur
  Bruin
 • Laksoort
  Metallic
 • Kleur
  Zwart
 • Fabriekskleur
  Donker zwart metallic

Verbruik en milieu

 • Brandstof
  Benzine
 • Inhoud brandstoftank
  90 l
 • Verbruik gecombineerd
  7,2 km/l
 • Energielabel
  G
 • CO2 uitstoot
  0,0 gram per kilometer

Financieel

 • Prijs
  € 259.950,-
 • Inclusief BPM
  Ja
 • Wegenbelasting (gemiddeld per maand)
  € 0,-

Garanties

 • BOVAG Garantie
  12 maanden

Overige

 • Aantal sleutels
  1

Financieel inzicht

Prijs
€ 259.950,-
Wegenbelasting (gem. p/m)
€ 0,-
Brandstofverbruik (gem.)
7,2 km/l
Bijtellingspercentage
Onbekend

De belangrijkste opties

Anti Blokkeer Systeem (ABS)
Adaptive Cruise Control
Alarmsysteem
Android Auto
Apple CarPlay
Climate Control
Cruise Control
Dakraam
Dakreling
Dodehoekdetectie
Grootlichtassistent
Head-up Display
Lederen bekleding
LED verlichting
Luchtvering
Navigatie
Panoramadak
Parkeerassistent
Parkeercamera
Parkeersensoren
Radio
Spraakbediening
Stoelverwarming
Stuurverwarming
Tractie Controle Systeem (TCS)
Trekhaak
Vermoeidheidsherkenning
Exterieur
   Adaptief demping systeem
   AMG-styling
   automatische snelheids begrenzing
   Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
   Buitenspiegels elektr. met geheugen
   Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
   Buitenspiegels met verlichting
   Buitenspiegels verwarmbaar
   Chroom delen exterieur
   Dakrails
   Elektrisch glazen panorama-dak
   Grootlichtassistent
   Keyless entry
   Koplampen adaptief
   Metaalkleur
   Open dak
   Open dak
   panoramadak
   Panoramadak
   Parkeer assistent
   Parkeersensor achter
   Parkeersensor voor
   Schuif-/kanteldak
   Speciale kleur
   Trekhaak elektrisch uitklapbaar
   Warmtewerend glas
   Zonnescherm zijruiten
Infotainment
   Audio installatie high end
   Audio installatie premium
   Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
   Head-up display
   Multimedia-voorbereiding
   Multimedia systeem
   Navigatie
   Navigatiesysteem
   Navigatiesysteem full map + hard disk
   Rondomzicht camera
   Spraakbediening
   Stuurwiel multifunctioneel
   WiFi voorbereiding
Interieur
   360 camera
   360 graden camera
   Achterbank elektrisch verstelbaar
   Airco
   Airco (automatisch)
   Airco separaat achter
   Armsteun achter
   Armsteun voor
   Binnenspiegel automatisch dimmend
   comfortstoelen achter
   Cruise control
   Cruisecontrol
   Digitale Cockpit
   Elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
   Elektrisch verstelb. passagiersstoel met geheugen
   Elektrisch verstelbare stuurkolom met geheugen
   Houtafwerking interieur
   Keyless start
   Lendesteunen (verstelbaar)
   Luxe lederen bekleding
   MERIDIAN 825WATT
   Sfeerverlichting
   Sportstoelen
   Stoel massage
   Stoel Ventilatie
   Stoel ventilatie achter
   Stoel ventilatie voor
   Stuurwiel verwarmd
   Voorstoelen verwarmd
Overige
   lichtmetalen velgen multi-spaaks 23"
   aanhanger manoeuvreerhulp
   Afdaal assistent
   alarmsysteem uitgebreid
   Apple Carplay/Android Auto
   Bots herkenning systeem
   chroom delen interieur
   Connected services
   cruise control
   Cruise control adaptief met stop&go en stuurhulp
   Dab
   Draadloze telefoonlader
   Elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
   elektrisch glazen schuif-/kanteldak
   elektrisch schuif-/kanteldak
   entertainment system achter
   extra getint glas achter
   Geluidsisolerend glas
   hemelbekleding microvezel
   lederen bekleding bicolor
   lichtmetalen velgen multi-spaaks 22"
   Luchtvering
   luxe lederen interieurdelen
   Matrix led koplampen
   multimedia scherm groot
   nappaleder stuurwiel
   Rijstrooksensor met correctie
   sfeerverlichting
   sluitbekrachtiging
   stoelverwarming voor
   Variabele stuuroverbrenging
   Volledig digitaal instrumentenpaneel
   voorstoelen verwarmd
Veiligheid
   Achteruitrijcamera
   Airbag(s) hoofd achter
   Airbag(s) hoofd voor
   Airbag(s) knie
   Airbag(s) side achter
   Airbag(s) side voor
   Airbag bestuurder
   Airbag passagier
   Alarm klasse 1(startblokkering)
   Alarmsysteem
   Anti Blokkeer Systeem
   Anti doorSlip Regeling
   Autonomous Emergency Braking
   Bandenspanningscontrolesysteem
   bots waarschuwing systeem
   dodehoekdetectie met correctie
   Verkeersbord detectie
   Vermoeidheids herkenning

toelichting aanbieder

Modelreeks: jul. 2023 - 2024
Motorrijtuigenbelasting: geen
Onderhoudsboekjes: Digitaal

Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅

Bouwjaar: 2022
Kilometerstand: 8.739

Half werk zul je bij geen enkele Mercedes tegenkomen. 'The best or nothing', inderdaad. Sportief, stoer en net even anders dan anders, mede dankzij de AMG-styling. Op de teller van deze auto staat slechts 8739 kilometer. De aandrijving van deze Mercedes-Benz wordt verzorgd door een achtcilinder benzinemotor en een automatische transmissie. Uitstekend wegcontact, extreem lage windgevoeligheid: de luchtvering zorgt ervoor! De auto is voorzien van leren bekleding - een fraaie en sfeerverhogende extra. De verwarmbare voorstoelen zijn voorzien van een massagefunctie, een weldaad voor rug en schouders in elk seizoen. Neem plaats op de comfortabele stoelen. Dankzij de elektrische bediening en het geheugen is het eenvoudig om hierin de beste zitpositie te vinden. Het elektrisch bediende panoramadak zorgt voor maximale lichtinval en frisse lucht in het interieur. Met een druk op de knop gaat de elektrische achterklep open. Verder is de Mercedes-Benz uitgerust met: verwarmd stuurwiel, 22 inch lichtmetalen velgen, AMG-styling, LED matrix verlichting, adaptief dempingsysteem en warmtewerend glas.

Met het digitale dashboard in deze auto kunt u de interface van uw cockpit personaliseren. De 360 graden camera op deze auto biedt u een volledig, panoramisch zicht op de omgeving. Als u de adaptive cruise control inschakelt, regelt de auto zelf de snelheid en de afstand tot de auto voor u. Naast handmatige bediening kunt u belangrijke functies met uw stem bedienen dankzij de ingebouwde spraakbediening. Ingericht op Connected Services, voor een nog veiligere en comfortabelere rit. Extra opties op deze auto zijn: high performance audiosysteem, navigatiesysteem met harde schijf, automatische airconditioning, draadloos opladen, DAB ontvangst en keyless entry.

De Mercedes-Benz GLS is ook voorzien van ADAS. Deze Advanced Driver Assistence Systems fungeren als extra ogen en oren: ze houden voor u de weg in de gaten en grijpen in wanneer dat nodig is. Het Top Gun-gevoel komt van de head-up display, die alle dashboardinfo in het rijzicht projecteert. Bij de veiligheidssystemen van deze auto hoort ook de verkeersbord-detectie. Die leest tijdens het rijden als het ware met u mee en attendeert u op de significante verkeersborden langs en boven de weg. Ongemerkt buiten de rijstrook raken? Nee hoor, het Lane-keeping systeem waarschuwt en corrigeert. De veiligheid van deze auto wordt verder verhoogd door dodehoekdetector detectiesysteem, forward collision warning system, vermoeidheidsherkenning, autonoom remsysteem en bandenspanningcontrolesysteem.

Bij een goede occasion als deze hoort natuurlijk ook een tellerrapport van Nationale Autopas. Om deze Mercedes-Benz echt te ervaren, moet u beslist een proefrit maken. Mail ons nu of bel ons, dan maken we snel een afspraak.


= Bedrijfsinformatie =

Het verhaal achter de Signature Cars van Next-Move.

Onze Next-Move Signature auto’s zijn zo gemaakt zoals wij ze zelf zouden willen rijden.
De auto’s die wij aanbieden zijn apart en hebben dat persoonlijke tintje die je nergens anders zult vinden. Het woord standaard kennen wij niet, onze auto’s bieden meer, zoveel meer en zijn een inspiratie voor iedere autofanaat.

Onze Signature Cars staan voor pure passie en wij zijn net zo enthousiast om de perfecte auto voor u te creëren als u zult zijn om erin te rijden.

Elke auto onderscheidt zich door onze unieke en persoonlijke aanpak.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wat betekent een SIGNATURE CAR

Je persoonlijke smaak bepaalt welke karaktereigenschappen je wilt benadrukken aan je auto. Next-Move biedt een onovertroffen scala aan opties om echt een UNIEKE handtekening aan jouw auto toe te voegen. Met onze voorraad aan SIGNATURE CARS van Next-Move hebben wij onze ervaring en persoonlijke smaak toegevoegd aan de auto’s die we verkopen. Toegevoegd met 15 jaar ervaring omtrent het inkopen en verkopen van jonge gebruikte luxe auto’s.

Wat bieden wij:

- Maximale service op je aankoop
- 5 jaar GRATIS APK met GRATIS haal en brengservice
- Vervangend vervoer
- 1 Jaar Fabrieksgarantie of minimaal 1 jaar BOVAG garantie
- Complete onderhoudshistorie / kilometerhistorie
- Gegarandeerd 1 jaar onderhoudsvrij
- Nooit afleverkosten of extra kosten
- Elke auto is in nieuwstaat zowel technisch als cosmetisch
- Wij garanderen voor 100 % de kilometerstanden van onze auto’s
- Scherpe rente op Financial lease of Private lease
- Altijd een signature van Next-Move

Pak jouw All-in Deal
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅
 • 12 maanden BOVAG Garantie
 • BOVAG 40-Puntencheck
 • BOVAG Afleverbeurt
 • BOVAG Omruilgarantie
Mercedes-Benz GLS Maybach 600 4MATIC✅UNIEK✅Stoelmassage✅Headup-Display✅Burmester✅Maybach✅
259.950,-
De Helpende Hand van Rijdend Nederland

Contact de aanbieder

Voor vragen over de auto, de prijs of proefrit.

Deze Mercedes-Benz staat bij:

AutoOnline Loon op zand

De Hoogt, 12B, 5175AX, LOON OP ZAND

4,4

Jouw inruilwaarde weten?

Vul je kenteken in en vraag aan

Jouw zekerheden

 • 12 maanden BOVAG Garantie
 • BOVAG 40-Puntencheck
 • BOVAG Afleverbeurt
 • BOVAG Omruilgarantie

BOVAG 40-Puntencheck

 • Goed bevonden op 40 essentiële punten
 • Zoals distributieriem, accu en remmen
 • Uitgevoerd door een BOVAG-vakman
Lees meer

Advertentie

Bereken je financiering Bereken je verzekering
De zekerheden van viaBOVAG.nl

De zekerheden van viaBOVAG.nl

BOVAG Zekerheid
BOVAG Omruilgarantie
Heldere all-in prijzen